Bộ sách English Around Us dành cho chương trình tiếng Anh buổi hai ở các trường 2 buổi bậc THCS. Bộ sách cung cấp nội dung CLIL (Tích hợp liên môn). Học sinh được mở rộng vốn từ và nâng cao kĩ năng tiếng Anh thông qua việc học kiến thức các bộ môn Khoa học, Lịch Sử, Địa Lý, Công nghệ thông tin…

Chương Trình Học

Thời lượng

2-3 tiết/tuần

Đối tượng

Học sinh học buổi hai ở các trường 2 buổi

Tài Liệu Học Tập

Cùng khám phá các học liệu phong phú của English Around Us !

Liên Hệ Tư Vấn Về Chương Trình

Bạn quan tâm tới chương trình? Đội ngũ chuyên viên giáo dục tại Major Education luôn sẵn sàng hỗ trợ !